Vojvođanska Pikado Federacija

Vojvođanska pikado federacija poziva dosadašnje članove i one koji žele da pristupe federaciji na sastanak Skupštine i UO VPF kako bi se ustanovilo raspoloživo stanje članova i igrača i usvojio paket mera i akata koje su na predlog Sportskog saveza Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata predložene našem savezu a u obavezi smo da odrzimo godisnju Skupstinu koja će se održati u sredu 29.10.2014 godine u sedištu VPF, Trifkovića Trg br.4 Novi Sad (BTT Joker) sa početkom u 17h na kojoj ćemo osim upoznavanja sa izveštajem inspekcijskog nadozora od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport između ostalog i da:


1. Ustanovimo brojnost i popunimo Knjigu članova

2. Izaberemo i verifikujemo imena osoba zaduženih za rad i funkcionisanje saveza (predsednik Skupstine, članovi Upravnog Odbora i Nadzornog Odbora, takmičarske komisije itd.)

3. Usvojimo Plan i program saveza za 2015 godinu (organizacija takmicenja, liga Itd.)

4. U skladu sa tackom 3.usvojimo finasijski plan (članarine, licenca, kotizacije)

            5. Ostala pitanja

Molimo sve predstavnike i zastupnike svojih klubova da obaveste svoje članstvo i da obaveno prisustvuju sastanku.

Sportski pozdav

 

UO VPF

7. Sportska olimpijada - SOŠOV

Posle četvrt veka otkako su Vojvođanski đaci poslednji put učestvovali na Sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvododine, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je ove godine u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine ponovo organizovao čuveni SOŠOV.

Na javnom konkursu je izabran da bude Sombor grad domaćin, u kom će se od 30. maja do 01.juna, hiljadu šesto pedeset đaka iz sto pedeset osnovnih škola takmičiti u raznim sportskim disciplinama.

Vojvođanska pikado federacija se nada da će se uz određene aktivnosti našeg saveza i članova na nekim od narednih školskih olimpijada naći i pikado kao jedan od zvaničnih sportova.
U naredna tri dana na našem sajtu preko obezbedjenih linkova možete pratiti takmičenja dece u Somboru uz napomenu da se takmičenja odvijaju u jutarnjim i popodnevnim časovima:

 

kamera1       kamera2     kamera3

 

Više infomacija o SOŠOV-e na zvaničnim stranicama Saveza za školski sport, Sportskog saveza Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu