Profy Darts Serbia

 

 

                                   "PROFY DARTS LIGA 2024"

će se održati od decembra 2023 godine do maja 2024 godine u divizijama koje su prijavili Organizatori divizija. 


Dijagram plasiranih takmičara za završni masters TOP 32

Kvalifikovani takmičari za TOP 32
Divizija: Plasman Takmičar Redni broj
NOVI SAD NS.1 Babić Aco (NS) 1
  NS.2 Popović Vladimir (NS) 2
  NS.3 Nešić Aleksandar (NS) 3
  NS.4 Ivanović Dragan (NS) 4
  NS.5 Aleksić Srđan (NS) 5
  NS.6 Plećaš Jovan (NS) 6
  NS.7 Jovanović Vladan (NS) 7
       
SOMBOR SO.1 Sekulić Stefan (SO) 8
  SO.2 Kovačević Dejan (SO) 9
  SO.3 Šlajher Igor (SO) 10
  SO.4 Aleksijević Miodrag (SO) 11
  SO.5 Rnić Vladimir (SO) 12
  SO.6 Knežević Marko (SO) 13
  SO.7 Blagojević Damir (SO) 14
  SO.8 Josić Filip (SO) 15
       
KRALJEVO KR.1 Nešović Željko (Kr) 16
  KR.2 Radosavljević Mladen (Kr) 17
  KR.3 Matović Ivan (Kr) 18
  KR.4 Dugalić Dragan (Kr) 19
  KR.5 Kovačević Savo (Kr) 20
  KR.6 Bošković Miloš (Kr) 21
  KR.7 Vujošević Miloš (Kr) 22
  KR.8 Ostojić Aleksandar (Kr) 23
  KR.9 Kovačević Stevan (Kr) 24
  KR.10 Jovanović Vladimir (Kr) 25
       
BIJELJINA BN.1 Radovanović Milorad (BN) 26
  BN.2 Petrović Dražan (BN) 27
  BN.3 Mitrović Siniša (BN) 28
  BN.4 Cvijetinović Aleksandar (BN) 29
  BN.5 Radlović Bojan (BN) 30
  BN.6 Petrović Ivan (BN) 31
  BN.7 Petrović Slaviša (BN) 32

 

Smerince žreba za popunjavanje grupa TOP 32
*  Takmičari sa plasmanima 1 i 2 u svojim divizijama će biti nosioci grupa sa pozicionim brojem 1 .
**  Takmičari sa plasmanima 3 i 4 u svojim divizijama žrebom će biti raspodeljeni u grupama na pozicije 2.
***  Svi preostali takmičari će se žrebom raspodeliti na preostala mesta po grupama. U grupi se mečevi razigravaju na 4 dobijena lega a u nokaut šemi na 5 dobijenih legova zaključno sa finalom.
****  Takmičari iz iste grupe se ne mogu sresti do polufinala i svi takmičari prolaze iz grupe u nokaut TOP32.
***** Takmičari koji izgube u TOP 16 nastavljaju razigravanje za plasman od 9-12 mesta (Lucky looser) a takmičari koji pobede u TOP 16 nastavljaju razigravanje za plasman od 1-8 mesta.

  

IZVEŠTAJI PO MASTERSIMA u svim divizijama se mogu videti KLIKOM na logo divizije !!

                                     UČESNICI I TABELE REZULTATA:

 
  DIVIZIJA NOVI SAD                      
  TAKMIČAR  I II III IV V VI VII VIII IX X Ukupno
1 Babić Aco (NS) 28 21 28 21 15 28 10 21 21   193
2 Popović Vladimir (NS) 21 28 15     15 28   28 21 156
3 Nešić Aleksandar (NS) 10 15 10 15 10 15 21 28 15 15 154
4 Ivanović Dragan (NS) 15 10 21 15 15 21 10 15 15 15 152
5 Aleksić Srđan (NS) 10 10 15 10 28 10 15 10 10 28 146
6 Plećaš Jovan (NS) 10 10 10 10 10 10 15 10 10 6 101
7 Trivunović Mladen (NS)     10 28 21 10 6 15     90
8 Jovanović Vladan (NS)     6 10 10 10 10 10 10 10 76
9 Šakota Ognjen (NS) 6 6 6 6 6 6 10 6 10 10 72
10 Jović Milan (NS) 6 6 6 6 10 6 6 6   10 62
11 Mijatović Siniša (NS) 6 6 6 6 6 6     6 10 52
12 Petković Vladimir (NS) 15 10 10               35
13 Anđelković Vojislav (NS) 6 15 3 10             34
14-15 Aničić Mitar (NS) 10                   10
  Krajišnik Danijel (NS)               10     10
16 Mitrović Slobodan (NS)       6             6
 
  DIVIZIJA SOMBOR                      
  TAKMIČAR  I II III IV V VI VII VIII IX X Ukupno
1 Sekulić Stefan (SO) 15 21 21 28 21 21   28 28   183
2 Kovačević Dejan (SO) 15 28 28 21   28 28 21 10   179
3 Šlajher Igor (SO) 10 15 15 10 10 10 21 15 15 28 149
4 Aleksijević Miodrag (SO) 21 10 15 15 28 10   15 10   124
5 Rnić Vladimir (SO) 28 15 10 15 15 15   10 15   123
6 Knežević Marko (SO)     10 10 10 10 15 10 21 10 96
7 Blagojević Damir (SO) 10 10 10 3 6 3 10 6 10 15 83
8 Josić Filip (SO) 6 6 6 6 6 10 10 10   21 81
9 Tomešić Nenad (SO)     6 10 10 6 15 10 6 15 78
10 Vulin Željko (SO) 10 10 10 6 6 6 10 6 10   74
11 Knežević Slobodan (SO)     6 6 15 15 10       52
12 Ivanović Darko (SO) 10 6 3 6 3 6   6     40
13 Pavlović Simo (SO)   10 6 10 10           36
14 Milošević Bratislav (SO) 6   3   6 6       10 31
15-16 Miljević Damir (SO)   6 3               9
  Arbutina Dalibor (SO)   6   3             9
17 Purić Damir (SO)   3   3             6
  DIVIZIJA BIJELJINA                      
  TAKMIČAR  I II III IV V VI VII VIII IX X Ukupno
1 Radovanović Milorad (BN) 28 21 21 28 28 21 21 28 21 15 232
2 Petrović Dražan (BN) 21 28 15 21 15 15 28 21 15 28 207
3 Mitrović Siniša (BN) 15 15   15 21 28 10 15 28 21 168
4 Cvijetinović Aleksandar (BN) 15   28 15 10 10 10 15 15 15 133
5 Radlović Bojan (BN) 10 15 10 10 10 15 15 10 10 10 115
6 Petrović Ivan (BN) 10 10 10 10   10 15 6 10 6 87
7 Petrović Slaviša (BN)   10 6 10 10 10 10 10 6 10 82
8 Govedarica Đorđe (BN)     6 6 10 10 10 6 10 10 68
9 Petrović Siniša (BN)   10 6 6   6     6 10 44
10 Radović Nikola (BN)     10 10 15           35
11 Bobić Bojan (BN)       6       10 10 6 32
12 Simeunović Filip (BN) 10 10 10               30
13 Vasiljević Aleksandar (BN)     15     6         21
14-15 Hadžihajdić Damir (BN) 10 6                 16
  Vidaković Ivan (BN)       6       10     16
16-17 Narančić Mile (BN)           6       6 12
  Vakičić Bogdan                 6 6 12
18-19 Lukić Mladen (BN)     6               6
  Ćirković Saša (BN)                 6   6
 
  DIVIZIJA KRALJEVO                      
  TAKMIČAR  I II III IV V VI VII VIII IX X Ukupno
1 Nešović Željko (Kr) 21 28 28 21 21 21 15 10 21 15 201
2 Radosavljević Mladen (Kr) 28     28 28   10 28 28 28 178
3 Matović Ivan (Kr) 10 15 10 15 15 28 21 10 10 6 140
4 Dugalić Dragan (Kr) 15 10 21 10   10 10 15 15 21 127
5 Kovačević Savo (Kr) 6 21 10 15 15 15   21 3 10 116
6 Bošković Miloš (Kr) 15 10 10 10 10 10 6 6 10 15 102
7 Vujošević Miloš (Kr)   15 15     15 28 6 3 3 85
8 Ostojić Aleksandar (Kr) 10   6 10 10 10 10 10 15 3 84
9 Vujović Jovana (Kr) 10 6 10 6 6 6 6 6 3 6 65
10 Kovačević Stevan (Kr)   6 3 10 6 6     6 6 43
11 Radosavljević Miki (Kr)       6 10   15 10     41
12 Krsmanović Miloš (Kr)         10 6 3 6 6 10 41
13 Jovanović Vladimir (Kr) 6 10 3   6 3 3 3   3 37
14 Ćosić Lazar (Kr)   10 6           10   26
15 Mitrović Marko (Kr)           10   3 3 10 26
16 Lekić Nemanja (Kr)             10 15     25
17 Đorđević Nikola (Kr)     15           3   18
18 Bugarinović Bojan (Kr) 3 6 6             3 18
19 Stanković Dušan (Kr)                 6 10 16
20 Jovanović Dušan (Kr)           6     3 3 12
21-22 Markulić Nemanja (Kr) 10                   10
  Jaćimović Marko (Kr)                 10   10
23-27 Tošić Ivan (Kr) 3 6                 9
  Đorđević Aleksandar (Kr)     3   6           9
  Milašinović Dušan (Kr)           3 6       9
  Srnić Katarina (Kr)                 6 3 9
  Marinković Milan (Kr)                 3 6 9
28 Mišović Ivan (Kr)     3     3       3 9
29-32 Brnović Nikola (Kr) 6                   6
  Mihajlović Luka (Kr) 6                   6
  Brković Vladica (Kr)     6               6
  Milašinović Jovan (Kr)             6       6
33 Saramandić Predrag (Kr)     3     3         6
34-36 Kostić Milan (Kr)     3               3
  Bosić Dejan (Kr)                 3   3
  Varagić Marija (Kr)                   3 3

 

 

Neformalna grupa pikado takmičara iz Srbije započela je novu pikado akciju u vidu zajedničkih treninga kroz organizovano takmičenje a osnovni cilj je da se u konkurenciji vrlo dobrih i proverenih pikadista postojeća forma podiže na najviši mogući nivo.

Akcija će trajati od marta do juna 2023 godine a nakon toga upravo ovi takmičari će se oprobati i na međunarodnoj sceni na nekom od planiranih takmičenja pod pokroviteljstvom međunarodnih pikado organizacija..

Ideja za ovo takmičenje je potekla od nekolicine samih učesnika zbog nemogućnosti da učestvuju na postojećim regionalnim takmičenjima osim nacionalne federacije što predstavlja mali izbor za napredak  u igri a za potrebe ove akcije izrađene su i posebne Propozicije takmičenja koje između ostalog naglašavaju da se broj takmičara za ovu sezonu neće proširivati zbog tehničko-organizacionih razloga.

U nastavku ove akcije na jesen, ukoliko dođe do interesovanja određenog broja takmičara iz drugih regija, predviđena je mogućnost da se ova akcija proširi u vidu regionalnih organizacionih jedinica sa izvedenim završnim takmičenjem najboljih i najpreciznijih pikadista.. 

Takmičenja će se razigravati četvrtkom od 18.00 časova na svake dve nedelje počev od 09.03.2023 godine a radi lakšeg praćenja, svi rezultati će se objavljivati na ovoj stranici. 

Obzirom da nikakva organizacija niti udruženje ne stoji iza ovih takmičara i takmičenja niti se ima u planu "praviti" bilo kakav savez, udruženje i slično, učesnici ove akcije su se simbolično nazvali Savet Pikado Igrača Srbije (SPIS) koji će rado prihvatiti bilo kakav dobronamerni savet, podršku ili pomoć u svakom smislu pogotovo sve koji mogu olakšati organizacioni deo u vidu prostora, opreme ili omogućavanja sredstava najuspešnijim takmičarima za učešće na nekom od turnira na međunarodnoj sceni.. 

NAJNOVIJA VEST (14.06.2023): 
Na veliko zadovoljstvo svih učesnika ove akcije dobili smo sigurnog partnera kao prvenstveno veliku podršku i znak da radimo jednu dobru priču u podizanju svesti o postojanju pikado sporta a definitivno ćemo sa velikim zadovoljstvom promovisati ovu kompaniju u sigurnijem ambijentu na svim putovanjima i takmičenjima koje budemo realizovali ! 

Hvala kompaniji DDOR Osiguranje koja je prepoznala naš entuzijazam i promociju sporta koji toliko volimo! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI SEDMOG TAKMIČARSKOG DANA, NOVI BANOVCI 22.06.2023 godine:

PAROVI NOKAUT:

POJEDINAČNO:

POJEDINAČNO NOKAUT:

TABELA NAKON ODIGRANIH 7 TAKMIČARSKIH DANA:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI ŠESTOG TAKMIČARSKOG DANA, NOVI BANOVCI 01.06.2023 godine:

 

PAROVI NOKAUT :

POJEDINAČNO GRUPE:

POJEDINAČNO NOKAUT:

TABELA NAKON ODIGRANIH 6 TAKMIČARSKIH DANA:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI PETOG TAKMIČARSKOG DANA, NOVI BANOVCI 18.05.2023 godine: 

POJEDINAČNO: 

TABELA NAKON 5 TAKMIČARSKOG DANA:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REZULTATI ČETVRTOG TAKMIČARSKOG DANA, NOVI SAD 20.04.2023 godine: 

POJEDINAČNO:

TABELA NAKOG 4 TAKMIČARSKOG DANA:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  REZULTATI TREĆEG TAKMIČARSKOG DANA, NOVI SAD 06.04.2023 godine: 

POJEDINAČNO:

TABELA NAKON 3 TAKMIČARSKOG DANA:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 REZULTATI DRUGOG TAKMIČARSKOG DANA, NOVI SAD 23.03.2023 godine: 

POJEDINAČNO:

TABELA NAKON 2 TAKMIČARSKOG DANA:

REZULTATI PRVOG TAKMIČARSKOG DANA, NOVI SAD 09.03.2023 godine: 

POJEDINAČNO:

TABELA NAKON PRVOG TAKMIČARSKOG DANA: 

 

 

 

KLIKOM NA LOGO MOŽETE POGLEDATI REZULTATE:

    

 

 

Tradicionalno međunarodno takmičenje "KUP GRADOVA 2022" održalo se u Novom Sadu, dana 13.11.2022 godine u do sada najjačkoj konkureniciji ukupno 16 ekipa iz 13 gradova regiona ! 

Žrebom su raspoređene ekipe u 4 grupe nakon čega je počelo razigravanje: 

Nakon razigravanja i velike borbe, po dve najbolje plasirane ekipe su se našle u četvrt/finalu : 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

POSEBNO SE ZAHVALJUJEMO SVIM EKIPAMA NA UČEŠĆU I NADAMO SE DA STE IZ N.SADA PONELI NEKA NOVA ISKUSTVA I STEKLI NOVA PRIJATELJSTVA ! 

  

---------------------------------------------------------------- 

   

Osim ekipnog takmičenja, u istom danu se održao "VII VOJVODINA OPEN" takmičenje koje podrazumeva otvoreno prvenstvo u pojedinačnoj konkurenciji.  

Za ovo takmičenje se prijavilo 86 takmičara a nakon vrlo zanimljivih mečeva formirala se najjača grupa takmičara u TOP 16 !

 

 Klikom NA LINK na možete videti:


KOMPLETAN TURNIR "VII VOJVODINA OPEN"

TOP 16  "VII VOJVODINA OPEN"

 

HVALA SVIM TAKMIČARIMA NA UČEŠĆU I ODLIČNIM PARTIJAMA A POSEBNO NAJUSPEŠNIJIM TAKMIČARIMA KOJI SU POKAZALI ZAVIDNU FORMU !

SPORTSKI PIKADO POZDRAV ! 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalno međunarodno ekipno takmičenje pod nazivom "KUP GRADOVA 2020", održano polovinom oktobra 2020 godine u Novom Sadu u Hotelu Duga u reklo bi se veličanstvenoj sportskoj atmosferi u konkurenciji 10 takmičarskih ekipa iz devet gradova iz okruženja. Ovaj jedinstven pikado spektakl upotpunio je dolazak i učešće naših dragih prijatelja iz Sarajeva koji su prevalili dug put da bi se videli sa nama ali i uspeh mlade i perspektivne ekipe iz Niša na Kupu Gradova.. 

 

Tabela rezultata KUPA GRADOVA 2020:

 KOMPLETNI REZULTATI KUPA GRADOVA 2020

 



















ČESTITKE NAJUSPEŠNIJIM EKIPAMA I HVALA SVIMA NA UČEŠĆU NA POSLEDNJEM KUPU GRADOVA!! 

 ____________________________________________________________________________

 

U pojedinačnoj konkurenciji za dame nastupilo je sedam takmičarki koje su nakon raspoređivanja u dve grupe razigravale za plasman za polufinale:

KOMPLETNA ŠEMA RAZIGRAVANJA VOJVODINA OPEN VI - ŽENE

Prva tri mesta na tabeli VOJVODINA OPEN VI za žene zauzele su:

1. mesto- Tamara Milić iz Beograda
2. mesto- Dragana Rakić iz Čačka i
3. mesto- Radenka Đurić iz Šapca


Tri prvoplasirane žene na VOJVODINA OPEN VI

 

 U pojedinačnoj konkurenciji za muškarce je nastupilo 56 takmičara u kojoj je pobedu ubedljivo odneo Miroslav Ašćerić iz PK Podrum iz Novih Banovaca dok su najprijatnija iznenađenja turnira mladi Stefan Sekulić iz Srbobrana koji je osvojio drugo mesto kao i Jovan Jovanović iz Čačka (PK Familija) osvajanjem trećeg mesta koje je podelio sa Markom Vurdeljom iz N.Sada.


Najuspešniji takmičari VOJVODINA OPEN VI 

KOMPLETNA ŠEMA RAZIGRAVANJA VOJVODINA OPEN VI - ZA MUŠKARCE

 

Vojvođanska pikado federacija kao organizator ove jedinstvene takmičarske ideje i koncepta se posebno zahvaljuje svim dosadašnjim učesnicima na ovoj pikado manifestaciji a najveću zahvalnost duguje Pokrajinskom sekreterijatu za sport i omladinu kao i Sportskom Savezu Vojvodine na prvenstveno moralnoj a zatim i finasijskoj podršci bez čije pomoći ova takmičenja nebi mogla biti realizovana.

Na žalost ovaj događaj kao i sve ostale pikado akcije Vojvođanske pikado federacije su ujedno i poslednje akcije u ovoj godini a i u narednim godinama zbog male ili nikakve podrške od strane samih klubova iz APV te nacionalne federacije u pikadu (PFS). Iz tog razloga u junu 2020 godine nismo ni konkurisali za sredstva za sledeću godinu te Odlukom Upravnog Odbora i Skupštine VPF naše dugogodišnje zalaganje , upornost i rad će prestati do daljeg.. 

Ova teška odluka će na žalost uticati na to da pikado sport u APV padne na najniže grane na lestvici kategorizacije ali se nadamo da neće uticati na dalji tok finansiranja pikado klubova od strane lokalnih i gradskih sportskih saveza..

Iskreno se nadamo da će neke nove , mlade snage nekad ponovo pokrenuti slične pikado akcije i da će kretanjem sa "nule" ponovo dostići nivo koji je VPF imao u ovom trenutku zauzimanjem mesta u trećoj kategoriji sportova pa i više kao i da će se probuditi svest svih onih kojima navodno zanči razvoj organizovanog pikada u APV i R.Srbiji.. 

Još jednom svima koji su nesebično podržavali pikado akcije i dosadašnji rad svih aktivista Vojvođanske Pikado Federacije od srca se zahvaljujemo!!