Vojvođanska Pikado Federacija

Kako postati član VPF?

Za članstvo u VPF potrebno je da se na adresu VPF pošalje:

  • Overena KOPIJA registracije Kluba u APR;
  • Uredno i čitko popunjen Zahtev u vidu PRISTUPNICE koja mora biti potpisana od zastupnika Kluba i overena pečatom Kluba;
  • Uredno i čitko popunjen formular “Registracija igrača” i to za najmanje 4 (četiri) takmičara (overava VPF);
  • Kopije Klupskih pristupnica koje služe kao dokaz pripadnosti Klubu u određenoj sezoni (overene pečatom Kluba); i
  • Dve iste slike igrača ne starije od 6 meseci veličine kao za staru ličnu kartu
    (zbog potrebe izrade članskih kartica i upisa u Knjigu članova VPF).

 Napomena: Za igrače koji menjaju klub potrebna je Ispisnica iz Kluba za koji su do tad nastupali i Pristupnica Kluba za koji će nastupati.

 

Ovde možete da preuzmete formulare i pristupnicu:

Zahtev za registraciju igrača u VPF

PRISTUPNICA

 

 

Nakon promene Zakona o sportu od 2011-12 godine postupak registracije sportskog udruženja je znatno pojednostavljen uz minimalne troškove registracije.

Ukoliko imate želju registrovati sportsko udruženje kao Pikado Klub kontaktirajte nas i u najkraćem mogućem roku dobićete sve potrebne informacije i dokumentaciju za registraciju kluba u APR.