Profy Darts Serbia

 

Nakon promene Zakona o sportu od 2011-12 godine postupak registracije sportskog udruženja je znatno pojednostavljen uz minimalne troškove a sve se završava u mesnoj kancelariji APR.

Ukoliko imate želju registrovati sportsko udruženje kao "Pikado Klub" kontaktirajte nas i u najkraćem mogućem roku dobićete sve potrebne informacije i dokumentaciju za  registraciju kluba u APR.

Kratak izvod iz APR (ćirilica)

Поступак регистрације оснивања покреће се подношењем јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, која је прописана Правилником о додели ПИБ правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција („Сл.гласник РС. број 32/2009 и 6/2012“).

 

Уз уредно попуњену јединствену пријаву за упис оснивања удружења у Регистар, подноси се следећа документација у оригиналу или овереној фотокопији:

  • Регистрациона пријава оснивања (formular prijave)
  • оснивачки акт са овереним потписима оснивача,
  • записник са седнице надлежног органа,
  • статут,
  • одлука о избору односно именовању лица овлашћеног за заступање,
  • доказ о идентитету оснивача и лица овлашћеног за заступање – фотокопија личне карте или пасоша или извод из регистра у којем је регистровано правно лице ако је оснивач правно лице,
  • доказ о уплати накнаде за упис у Регистар (висину накнаде проверити у агенцији),
  • друге исправе утврђене законом.