Vojvođanska Pikado Federacija

Prva generacija operativnih trenera u pikadu Vojvođanske pikado federacije sa posebnim zadovoljstvom i ponosom pikado javnosti u Srbiji predstavlja: 

 

 

- Šta je PIKADO?

- Istorijat pikado sporta?

- Da li se "plutane mete" zaista prave od plute? 

- Prvih 10 godina organizovanog pikado sporta u R.Srbiji..

- Standarizacija igre i rekviziti i materijali od kojih se prave..

- Proces bacanja strelice.. Početni stav.. Disanje..

- Šta je "dominantno oko"?

 

Sve su to podaci koji se mogu naći u Prvoj Knjizi o pikado sportu u Srbiji, na oko 100 stranica ove publikacije podržane fotografijama i crtežima..

Obzirom i da se ova godina poklapa sa desetogodišnjicom od osnivanja Pikado Federacije Srbije, autori se slažu da se stvorila odlična prilika da se u ovoj knjizi nađu podaci o prvim počecima organizovanog pikada u našoj zemlji, osnivačima, prvim turnirima i takmičenjima.. 

Nažalost , sredstva koja smo dobili za pokrivanje troškova izrade ove knjige su se odrazila na sam tiraž te od planiranih 300 primeraka, imali smo mogućnost da odštampamo tek 30ak primeraka koji će nam pokriti minimalne potrebe za Narodnu biblioteku, arhiv Matice Srpske, Pokrajinski sekretarijat i Sportski Savez Vojvodine te spoljne saradnike pa smo uskraćeni za podelu kniige zainteresovanim korisnicima ali uz pomoć zainteresovanih donatora , sponzora i prijatelja postoji mogućnost da se tiraž doštampa..

 

UKOLIKO BI ŽELELI DA SE OVA KNJIGA NAĐE I NA NJIHOVIM KLUPSKIM POLICAMA ARHIVE, MOLIMO SVE ZAINTERESOVANE PIKADISTE I KLUBOVE DA NARUČE ŽELJENI BROJ PRIMERAKA NA MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

CENA KNJIGE : 1.500, 00 RSD po komadu a sredstva možete uplatiti na račun saveza ili u gotovini u kancelariji VPF.

 

U ime autora ove publikacije, teritorijalnog saveza Vojvođanske Pikado Federacije unapred se zahvaljujemo!