Vojvođanska Pikado Federacija

Dana 19.02.2019 godine u prostorijama Sportskog Saveza Vojvodine potpisani su ugovori za finasiranje redovnih i posebnih godišnjih programa sa pokrajinskim sportskim savezima. U radnoj i svečanoj atmosferi uz prisustvo svih relevantnih sportskih saveza i lica koja ih zastupaju našao se i naš savez koji je i ovaj put nakon uspešno završenih ciljeva i zadataka u prošloj godini i ove godine dobio kako materijalnu tako i moralnu podršku za sve aktivnosti i napore koje VPF ulaže kako bi se pikado sportu u APV pružila mogućnost popularizacije i omasovljavanja u dugoročnom periodu.

 

Sastanak sportskih saveza 

 Pokrajnski sekretar Vladimir Batez sa zatupnikom VPF

Aktivisti VPF se zahvaljuju na poverenju i pomoći od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu kao i Sportskom Savezu Vojvodine na velikoj podršci i pomoći po svim pitanjima i nada se da će bez velikih poteškoća i ove godine uspeti da uspešno realizuje sve zacrtane ciljeve u sklopu godišnjeg programa. 

U neformalnom razgovoru sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata, osim preporuka da sa istim žarom i entuzijazmom nastavimo popularizaciju pikado sporta, dobili smo pregršt informacija i preporuka da se još više radi na planu konkurisanja za posebne programe koji se prvenstveno tiču sportskih događaja na široj teritoriji APV u saradnji sa lokalnim sportskim strukturama kao što su gradski i okružni sportski savezi i klubovi te po ko zna koji put pozivamo klubove i sportske pikado organizacije i udruženja iz svih gradova i sredina iz APV da se pridruže u članstvo Vojvođanske pikado federacije kako bi eventualno zajedničkim snagama uspešno konkurisali za sve sportske pikado događaje i podigli pikado sport na još veći nivo ali i u finasijskom smislu olakšali realizaciju tih takmičenja.

Osim ovih pozitivnih stvari, na žalost imamo i nekoliko negativnih a tiču se ovogodišnje ocene u kategorizaciji sportova.

Kao što je poznato već dugi niz godina na terenu imamo odlične rezultate, odnosno pikado takmičari i ekipe iz APV koji postižu najbolje rezultate na takmičenjima nacionalnog ranga i čine procentualno skoro 100% sastav reprezentacije kako u muškoj tako i ženskoj konkurenciji, a sa druge strane većina tih klubova i pojedinaca nisu u članstvu pokrajinskog teritorijalnog granskog saveza, odnosno Vojvođanske pikado federacije.

Dakle, sa jedne strane imamo takmičarski rezultat a nemamo mogućnost da to i prikažemo jer jednostavno pomenuti sportisti i klubovi nisu "u sistemu" portala E-Savezi iako bi trebao biti slučaj da smo svi deo jedinstvenog sistema uz poštovanje Zakona o sportu, uz opasku da se čak i ti klubovi i pojedinci većim delom finasiraju upravo iz lokalnih struktura preko opštinskih i gradskih saveza koji su opet članovi Sportskog saveza Vojvodine. 

Iako imamo najave da će i ovo pitanje stići na dnevni red većih sportskih institucija koje odlučuju o finasiranju sportskih organizacija, nadamo se da pikado klubovi koji su do sada na nekom od redovnih programa finasiranja od strane svojih lokalnih institucija neće ostati uskraćeni za sredstva zbog nepoštovanja ovih zakonskih odredbi a činjenica je da ovakvi podaci stvaraju "zabunu" i nelogičnost.

Još jednom pozivamo sve klubove iz AP Vojvodine da se pridruže granskom teritororijalnom savezu Vojvođanskoj pikado federaciji i zajedničkim snagama i dobrom organizacijom napravimo jedinstven sistem organizovanja pikado sporta kako za seniore tako i za mlađe kategorije, da probudimo svest i kod uprave nacionalnog granskog saveza za uspostavljanje jedinstvenog sistema i pikado podignemo na veći rang kategorizovanih sportova na pokrajinskom i nacionalnom nivou.

Iskreno se nadamo da pikado sport u novoj raspodeli neće pasti na "niža mesta" a sigurni smo da uz podršku svih klubova sa teritorije APV i cele R.Srbije, uz poštovanje svih zakonskih akata, predanim i pametnim radom, školovanjem kadrova, uvođenjem mlađih kategorija u takmičarski sistem i regionalizacijom takmičenja koja bi znatno povećala brojnost takmičara i ekipa kao i boljim rezultatima na međunarodnom planu imamo veliku šansku da pikado podignemo čak i iznad pozicija koje smo imali do ove godine.

Podsećamo da je pre izrade kategorizacije do kraja 2018-e godine, na lestvici nacionalne kategorizacije, pikado bio u 4.kategoriji sportova dok je na pokrajinskoj zauzimao mesto u čak 3.kategoriji.

 

Sportski pikado pozdrav

Upravni Odbor Vojvođanske pikado federacije