Vojvođanska Pikado Federacija

 

Знак ВПФ је у облику стандардног пера за пикадо, а боје су преузете са заставе АП Вojводине.
Са спољне стране је црвена, а са унутрашње је плава. На средини, уместо звезда, стоје три груписане стрелице које асоцирају на пикадо.
Због могућности и потребе да се лого представи на више језика, натпис
ВПФа неће улазити у састав лога.

Znak Vojvođanske pikado federacije je u obliku standardnog pera za pikado a boje su preuzete sa zastave AP Vojvodine.
Sa spoljne strane je crvena a sa unutrašnje je plava. Na sredini umesto zvezda stoje tri grupisane strelice koje asociraju na pikado. Zbog mogućnosti i potrebe da se logo predstavi na više jezika natpis VPF neće ulaziti u sastav loga.